Zadzwoń teraz

usługi remontowe

W ramach dotacji w programie „Czyste powietrze”  wykonujemy remonty domów, mieszkań i innych obiektów, biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

 

Nasze wyroby są fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu handlowego i posiadają deklaracje zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu oraz zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną.  Instrukcja obsługi i użytkowania jest w języku polskim.

 

Dbamy aby wbudowane materiały były adekwatne do współczynnika przenikalności ciepła UC.

Wszystko to pozwala naszej firmie na

100 procentową pewność

rozliczenia Wniosku w „Czystym powietrzu” i uzyskaniu dotacji na inwestycje.

wykonujemy

ocieplanie przegród budowlanych zewnętrznych

i wewnętrznych oddzielające pomieszczenia

ogrzewane od nieogrzewanych

ocieplenia stropów, stropodachów 

nad pomieszczeniami 

nieogrzewanymi

stolarka okienna, w tym okna szklane w drzwiach 

balkonowych, okna połaciowe i powierzchnie 

przezroczyste nieotwieralne

stolarka drzwiowa 

– w tym drzwi zewnętrzne 

i bramy garażowe

instalacja wewnętrzna 

ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej

Zadzwoń teraz i umów się na darmowy audyt z naszymi fachowcami z branży budowlanej.